Privacy- en cookiestatement

In dit privacy- en cookiestatement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Wij zijn:

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam B.V.
Noordermarkt 45
1015 NA Amsterdam

Ons site-adres is: vangoghinamsterdam.com hierna: de Website

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

We verwerken, afhankelijk van de vraag of een of meerdere van voornoemde doelen aan de orde zijn, de volgende (persoons)gegevens van bezoekers van de Website

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer
  • Geslacht (op basis van uw toestemming om uitvoering te geven aan evenementen, gepersonaliseerde berichten te versturen, bijvoorbeeld bij aanmelding als friend)
  • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze Website
  • Bankgegevens, zoals IBAN en rekeningnummer (als via de Website een voorstelling wordt gereserveerd en betaald)

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

De persoonsgegevens die betrekking hebben op uw bestelaccount, dan wel overige accounts op de Website worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw account hebt verwijderd. De persoonsgegevens die betrekking hebben op uw aanmelding voor een nieuwsbrief worden nadat u bent uitgeschreven na zes maanden verwijderd of geaggregeerd (de gegevens zijn dan niet langer herleidbaar).

De persoonsgegevens die betrekking hebben op het doen van een reservering, een verzoek om inzage of een verzoek om toegang tot de collectie worden na verloop van drie maanden ofwel verwijderd ofwel omgezet naar geaggregeerde (niet herleidbare) gegevens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt voor analytisch en statistisch onderzoek.

Betalingsgegevens: deze gegevens worden voor fiscale doeleinden verwerkt en dienen daarom zeven jaar te worden bewaard.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, behoudens de verwerkers die door haar zijn ingeschakeld voor het opslaan, beheer en onderhoud van de Website, alsmede de daarop aangeboden faciliteiten, zoals het online kopen van een gereserveerde voorstelling. Tussen Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam BV en deze verwerkers zijn adequate verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen. De verwerkers van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Alle overige gegevens van u die worden verwerkt op de Website worden verwijderd indien de verwerking hiervan niet langer noodzakelijk is

Cookies en Analytics

Onze Website kan Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
Technisch noodzakelijke Cookies: deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Website mogelijk te maken.

Functionele Cookies: deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat u een reservering heeft gemaakt voor een voorstelling maar deze nog niet volledig hebt afgerond.

Analytische Cookies: wij gebruiken Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Website gebruiken. Eye kan bijvoorbeeld op deze manier de gebruiksvriendelijkheid van een Website verbeteren. Door Google Analytics worden geen persoonsgegevens van bezoekers verwerkt.

Advertentie of tracking Cookies: wij maken gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op externe websites en andere marketingkanalen van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op de Website (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Wij hebben daar geen invloed op.

Social media Cookies: U kunt via de Website de social mediakanalen van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam raadplegen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ( voorwaarden, privacy) Instagram en Tripadvisor. Hiervoor is een aantal speciale knoppen op de Website toegevoegd. De knoppen werken echter alleen als de betreffende social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via het cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat bij het aanklikken van de social media button u meteen wordt ingelogd als gebruiker. Als u de Website bezoekt, worden de social media Cookies pas geplaatst als u de betreffende social media button aanklikt. Niet eerder. Raadpleeg de cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over de social media Cookies

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.