Koop op afstand van Entreebewijzen en Producten

1. Entreebewijzen en producten kunnen vooraf worden aangeschaft via vangoghinamsterdam.com. Een aanbod van de besteller wordt geacht te zijn gedaan indien de besteller het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan het Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘order bevestigen’. De overeenkomst tussen de besteller en Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam komt tot stand op het moment dat wij per e-mail een boekingsbevestiging aan de besteller verzonden hebben.

2. Betalingen van online aankopen dienen te geschieden door middel van een van de betalingsmodules (waaronder iDeal) zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door de payment provider van het Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

3. Voor producten is een herroepingsrecht van toepassing op grond van de wet Koop op Afstand. Dat wil zeggen dat de besteller het recht heeft de overeenkomst met betrekking tot deze online aankopen zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten. Daartoe dient de bezoeker een e-mail te sturen naar hello@vangoghinamsterdam.com. Binnen 30 dagen na ontvangst van de e-mail crediteert het Rijksmuseum het aankoopbedrag.

4. Op overige online aankopen waaronder de aankoop van Entreebewijzen, is geen herroepingsrecht van toepassing. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht uit de Wet Koop of Afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

5. Ingeval u op het door u gekozen tijdstip verhinderd bent om de tentoonstelling te bezoeken dan kunt tot 7 dagen voorafgaand aan het door u gekozen tijdstip verzoeken om een een ander tijdstip. Neemt u daarvoor contact met ons op per email of telefoon.

6. Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is niet verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Entreebewijs. Het voorgaande is ook van toepassing indien wij er niet in geslaagd zijn om een ander passend tijdstip voor u te vinden.

Onze gegevens voor vragen en/of herroeping:

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam B.V.
Noordermarkt 45
1015NA Amsterdam
T: +31 20 420 4000
E: hello@vangoghinamsterdam.com